دفتر مرکزی پمپ خوب:

آدرس:

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۱۰

شماره تماس:

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

۰۲۱-۸۸۸۶۴۰۴۷

۰۲۱-۸۸۳۰۶۷۷۳

۰۲۱-۸۸۳۰۶۲۵۰

۰۲۱-۸۸۳۰۲۵۵۹

۰۲۱-۸۸۳۱۰۵۵۶

۰۲۱-۸۸۳۲۲۰۱۲

۰۲۱-۸۸۸۶۱۴۴۰

۰۲۱-۸۸۳۲۸۱۹۴

۰۲۱-۸۸۸۶۲۶۹۹

۰۲۱-۸۸۳۰۶۱۶۸

۰۲۱-۸۶۰۷۲۸۹۱

واتساپ(دفتر مرکزی):

آقای دادگستر : ۰۹۹۱۸۷۷۸۴۶۳

آقای محسنی : ۰۹۱۹۶۵۱۴۶۹۴

آقای سهیلی : ۰۹۲۲۲۷۵۲۱۰۵

داخلی :

فکس:

۰۲۱۸۸۸۳۰۰۳۱-۲

(داخلی ۱۲۰)

ایمیل:

sales@payagostaresh.co

فروشگاه پمپ خوب:

آدرس:

خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه -۱، واحد۷

فکس:

۰۲۱۸۸۸۳۰۰۳۱-۲

(داخلی ۱۲۰)

شماره تماس:

۰۲۱-۸۸۳۰۶۲۵۰

۰۲۱-۸۸۳۰۲۵۵۹

(۲۱ خط ویژه)

ایمیل:

sales@pumpekhoob.com

کارخانه (واحد تولید منبع امرا)

آدرس:

شهرک صنعتی عباس آباد، شریف آباد، بلوار ابن سینا، خیابان حاتم راد، روبروی امرسان، بازارچه شماره ۲

فکس:

۰۲۱۸۸۸۳۰۰۳۱-۲

(داخلی ۱۲۰)

شماره تماس:

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱ 

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

(۲۱ خط ویژه)

ایمیل:

sales@pumpekhoob.com

کارخانه (واحد تولید بوستر پمپ)

آدرس:

شهرک صنعتی خاوران، سایت آهنگران، کوچه ۵، پلاک ۴۷۰۲

فکس:

۰۲۱۸۸۸۳۰۰۳۱-۲

(داخلی ۱۲۰)

شماره تماس:

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱ 

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

(۲۱ خط ویژه)

ایمیل:

sales@pumpekhoob.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید