پمپ زمینی لیو مدل XST از نوع سانتریفیوژ می باشد. بدنه این پمپ ها از جنس چدن و ضد زنگ می باشد. حداکثر دمای قابل تحمل در پمپ لئو تا ۴۰ درجه سانتی گراد می باشد. الکتروموتور این پمپ سانتریفیوژ زمینی در مدل های تکفاز (دارای محافظ حرارتی) و سه فاز ساخته می شوند. از مزایای پمپ های بشقابی LEO مدل XST می توان به صدای کم ، قیمت مناسب و جریان یکنواخت در خروجی پمپ اشاره کرد. این پمپ های سانتریفیوژ استاندارد برای انتقال آب صاف عاری از مواد جامد و غیر خورنده مناسب هستند و مناسب برای استفاده در خانه، کشاورزی و صنعتی مورد هستند.

برای خرید انواع پمپ آب و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت برندهای مختلف پمپ آب با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

XST32

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۱۷٫۵ متر
حداکثر دبی : ۲۱٫۵ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۲۲ متر
حداکثر دبی : ۲۴ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۲۵٫۴ متر
حداکثر دبی : ۲۱٫۵ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۳۱ متر
حداکثر دبی : ۲۵ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۳۵ متر
حداکثر دبی : ۲۶٫۵ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۴۴٫۲ متر
حداکثر دبی : ۲۷ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۵۴٫۵ متر
حداکثر دبی : ۳۰ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۷۹٫۵ متر
حداکثر دبی : ۲۴ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۹۹٫۵ متر
حداکثر دبی : ۲۶ متر۳/ساعت

XST40

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۱۴٫۷ متر
حداکثر دبی : ۳۶ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۱۸٫۱ متر
حداکثر دبی : ۴۲ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۲۴٫۵ متر
حداکثر دبی : ۴۸ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۳۱٫۸ متر
حداکثر دبی : ۴۵ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۳۸ متر
حداکثر دبی : ۴۸ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۴۶ متر
حداکثر دبی : ۴۵ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۵۷ متر
حداکثر دبی : ۴۸ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۶۴ متر
حداکثر دبی : ۴۸ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۷۲ متر
حداکثر دبی : ۵۱ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۸۴٫۵ متر
حداکثر دبی : ۵۴ متر۳/ساعت

XST50

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۱۷ متر
حداکثر دبی : ۷۷٫۵ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۲۰ متر
حداکثر دبی : ۷۹ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۲۴ متر
حداکثر دبی : ۸۵ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۳۲ متر
حداکثر دبی : ۸۵ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۴۰ متر
حداکثر دبی : ۹۰ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۵۰ متر
حداکثر دبی : ۸۴ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۶۸٫۵ متر
حداکثر دبی : ۸۵ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۷۷ متر
حداکثر دبی : ۹۰ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۸۶٫۳ متر
حداکثر دبی : ۹۷ متر۳/ساعت

XST65

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۱۹ متر
حداکثر دبی : ۹۶ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۲۳ متر
حداکثر دبی : ۱۰۸ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۲۷ متر
حداکثر دبی : ۱۲۰ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۳۳ متر
حداکثر دبی : ۱۲۶ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۳۶ متر
حداکثر دبی : ۱۳۲ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۴۲ متر
حداکثر دبی : ۱۳۹ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۴۶ متر
حداکثر دبی : ۱۱۰ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۵۳٫۵ متر
حداکثر دبی : ۱۱۲ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۶۲ متر
حداکثر دبی : ۱۴۱ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۷۶ متر
حداکثر دبی : ۱۲۰ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۹۰ متر
حداکثر دبی : ۱۳۸ متر۳/ساعت

XST80

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۲۷ متر
حداکثر دبی : ۱۸۰ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۳۲٫۸ متر
حداکثر دبی : ۲۱۰ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۳۹ متر
حداکثر دبی : ۲۱۰ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۴۸ متر
حداکثر دبی : ۲۱۰ متر۳/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : ۸۲٫۵ متر
حداکثر دبی : ۲۱۵ متر۳/ساعت


تماس با ما

۰۲۱۸۸۸۳۰۰۳۱
۰۲۱۸۸۸۳۰۰۳۲

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۱۰