پمپ زمینی لیو مدل XST از نوع سانتریفیوژ می باشد. بدنه این پمپ ها از جنس چدن و ضد زنگ می باشد. حداکثر دمای قابل تحمل در پمپ لئو تا 40 درجه سانتی گراد می باشد. الکتروموتور این پمپ سانتریفیوژ زمینی در مدل های تکفاز (دارای محافظ حرارتی) و سه فاز ساخته می شوند. از مزایای پمپ های بشقابی LEO مدل XST می توان به صدای کم ، قیمت مناسب و جریان یکنواخت در خروجی پمپ اشاره کرد. این پمپ های سانتریفیوژ استاندارد برای انتقال آب صاف عاری از مواد جامد و غیر خورنده مناسب هستند و مناسب برای استفاده در خانه، کشاورزی و صنعتی مورد هستند.

برای خرید انواع پمپ آب و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت برندهای مختلف پمپ آب با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

XST32

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 17.5 متر
حداکثر دبی : 21.5 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 22 متر
حداکثر دبی : 24 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 25.4 متر
حداکثر دبی : 21.5 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 31 متر
حداکثر دبی : 25 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 35 متر
حداکثر دبی : 26.5 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 44.2 متر
حداکثر دبی : 27 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 54.5 متر
حداکثر دبی : 30 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 79.5 متر
حداکثر دبی : 24 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 99.5 متر
حداکثر دبی : 26 متر3/ساعت

XST40

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 14.7 متر
حداکثر دبی : 36 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 18.1 متر
حداکثر دبی : 42 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 24.5 متر
حداکثر دبی : 48 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 31.8 متر
حداکثر دبی : 45 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 38 متر
حداکثر دبی : 48 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 46 متر
حداکثر دبی : 45 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 57 متر
حداکثر دبی : 48 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 64 متر
حداکثر دبی : 48 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 72 متر
حداکثر دبی : 51 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 84.5 متر
حداکثر دبی : 54 متر3/ساعت

XST50

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 17 متر
حداکثر دبی : 77.5 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 20 متر
حداکثر دبی : 79 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 24 متر
حداکثر دبی : 85 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 32 متر
حداکثر دبی : 85 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 40 متر
حداکثر دبی : 90 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 50 متر
حداکثر دبی : 84 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 68.5 متر
حداکثر دبی : 85 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 77 متر
حداکثر دبی : 90 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 86.3 متر
حداکثر دبی : 97 متر3/ساعت

XST65

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 19 متر
حداکثر دبی : 96 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 23 متر
حداکثر دبی : 108 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 27 متر
حداکثر دبی : 120 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 33 متر
حداکثر دبی : 126 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 36 متر
حداکثر دبی : 132 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 42 متر
حداکثر دبی : 139 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 46 متر
حداکثر دبی : 110 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 53.5 متر
حداکثر دبی : 112 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 62 متر
حداکثر دبی : 141 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 76 متر
حداکثر دبی : 120 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 90 متر
حداکثر دبی : 138 متر3/ساعت

XST80

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 27 متر
حداکثر دبی : 180 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 32.8 متر
حداکثر دبی : 210 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 39 متر
حداکثر دبی : 210 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 48 متر
حداکثر دبی : 210 متر3/ساعت

پمپ سانتریفیوژ زمینی استاندارد لیو XST

حداکثر هد : 82.5 متر
حداکثر دبی : 215 متر3/ساعت


تماس با ما

02188830031
02188830032

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۱۰