پمپ جتی سری Ajm

پمپ جتی لیو مدل AJm از نوع خودمکش و در دسته پمپ های سانتریفیوژ تک پروانه قرار می گیرد. بدنه این پمپ ها از جنس چدن و استیل ضد زنگ…

ادامه خواندن پمپ جتی سری Ajm

پمپ جتی لئو AJm90S

پمپ لئو سری AJm از نوع جتی بوده، با بدنه استیل 304 و پروانه استیل 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب خانه و آپارتمانسیستم…

ادامه خواندن پمپ جتی لئو AJm90S

پمپ جتی لئو AJm75S

پمپ لئو سری AJm از نوع جتی بوده، با بدنه استیل 304 و پروانه استیل 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب خانه و آپارتمانسیستم…

ادامه خواندن پمپ جتی لئو AJm75S

پمپ جتی لئو AJm150H

پمپ لئو سری AJm از نوع جتی بوده، با بدنه چدن ضدزنگ و پروانه استیل 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب خانه و آپارتمانسیستم…

ادامه خواندن پمپ جتی لئو AJm150H

پمپ جتی لئو AJm150

پمپ لئو سری AJm از نوع جتی بوده، با بدنه چدن ضدزنگ و پروانه استیل 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب خانه و آپارتمانسیستم…

ادامه خواندن پمپ جتی لئو AJm150

پمپ جتی لئو AJm110H

پمپ لئو سری AJm از نوع جتی بوده، با بدنه چدن ضدزنگ و پروانه استیل 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب خانه و آپارتمانسیستم…

ادامه خواندن پمپ جتی لئو AJm110H

پمپ جتی لئو AJm75H

پمپ لئو سری AJm از نوع جتی بوده، با بدنه چدن ضدزنگ و پروانه استیل 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب خانه و آپارتمانسیستم…

ادامه خواندن پمپ جتی لئو AJm75H

پمپ جتی لئو AJm75

پمپ لئو سری AJm از نوع جتی بوده، با بدنه چدن ضدزنگ و پروانه استیل 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب خانه و آپارتمانسیستم…

ادامه خواندن پمپ جتی لئو AJm75