پمپ استیل لیو سری AMS

پمپ استیل لیو مدل AMS از نوع سانتریفیوژ می باشد. بدنه این پمپ ها از جنس استیل و ضد زنگ می باشد. حداکثر دمای قابل تحمل در پمپ لئو تا…

ادامه خواندن پمپ استیل لیو سری AMS

پمپ آب استیل لئو AMS370/1.5

پمپ استیل لئو سری AMS از نوع سانتریفیوژ بوده و با شفت، بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان…

ادامه خواندن پمپ آب استیل لئو AMS370/1.5

پمپ آب استیل لئو AMSm370/1.5

پمپ استیل لئو سری AMS از نوع سانتریفیوژ بوده و با شفت، بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان…

ادامه خواندن پمپ آب استیل لئو AMSm370/1.5

پمپ آب استیل لئو AMS370/1.1

پمپ استیل لئو سری AMS از نوع سانتریفیوژ بوده و با شفت، بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان…

ادامه خواندن پمپ آب استیل لئو AMS370/1.1

پمپ آب استیل لئو AMSm370/1.1

پمپ استیل لئو سری AMS از نوع سانتریفیوژ بوده و با شفت، بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان…

ادامه خواندن پمپ آب استیل لئو AMSm370/1.1

پمپ آب استیل لئو AMS210/2.2

پمپ استیل لئو سری AMS از نوع سانتریفیوژ بوده و با شفت، بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان…

ادامه خواندن پمپ آب استیل لئو AMS210/2.2

پمپ آب استیل لئو AMSm210/2.2

پمپ استیل لئو سری AMS از نوع سانتریفیوژ بوده و با شفت، بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان…

ادامه خواندن پمپ آب استیل لئو AMSm210/2.2

پمپ آب استیل لئو AMS210/1.5

پمپ استیل لئو سری AMS از نوع سانتریفیوژ بوده و با شفت، بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان…

ادامه خواندن پمپ آب استیل لئو AMS210/1.5