پمپ طبقاتی لیو سری ECH-F

پمپ طبقاتی لیو مدل ECH-F با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های بالا با حداقل مصرف انرژی می باشند. پمپ طبقاتی افقی لئو ECH-F با…

ادامه خواندن پمپ طبقاتی لیو سری ECH-F

پمپ طبقاتی لیو سری ECH-D

پمپ طبقاتی لیو مدل ECH-D با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های بالا با حداقل مصرف انرژی می باشند. پمپ طبقاتی افقی لئو ECH-D با…

ادامه خواندن پمپ طبقاتی لیو سری ECH-D

پمپ طبقاتی لیو سری ECH​

پمپ طبقاتی لیو مدل ECH با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های بالا با حداقل مصرف انرژی می باشند. پمپ طبقاتی افقی لئو ECH با…

ادامه خواندن پمپ طبقاتی لیو سری ECH​

پمپ طبقاتی افقی لئو ECH4-60S

پمپ لئو سری ECH-S از نوع طبقاتی افقی بوده، با بدنه و پروانه استیل 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان ، مصرف آبیاری و…

ادامه خواندن پمپ طبقاتی افقی لئو ECH4-60S

پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm4-60S

پمپ لئو سری ECH-S از نوع طبقاتی افقی بوده، با بدنه و پروانه استیل 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان ، مصرف آبیاری و…

ادامه خواندن پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm4-60S

پمپ طبقاتی افقی لئو ECH20-40-F

پمپ لئو سری ECH-F از نوع طبقاتی افقی بوده، با بدنه و پروانه استیل 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان ، مصرف آبیاری و…

ادامه خواندن پمپ طبقاتی افقی لئو ECH20-40-F

پمپ طبقاتی افقی لئو ECH20-30-F

پمپ لئو سری ECH-F از نوع طبقاتی افقی بوده، با بدنه و پروانه استیل 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان ، مصرف آبیاری و…

ادامه خواندن پمپ طبقاتی افقی لئو ECH20-30-F