موتور پمپ بنزینی لیو سری LGP

موتور پمپ لیو سری LGP از نوع بنزینی است و مکانیزم عملکرد آن همانند پمپ های سانتریفیوژ می باشد. در این پمپ ها بدنه از جنس آلومینیوم و پروانه از…

ادامه خواندن موتور پمپ بنزینی لیو سری LGP

موتور پمپ بنزینی لئو LGP30-B

پمپ لئو سری LGP از نوع موتور پمپ است، با بدنه آلومینیوم و پروانه چدن ضدزنگ که با سوخت بنزین کار می کند. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان ها و…

ادامه خواندن موتور پمپ بنزینی لئو LGP30-B

موتور پمپ بنزینی لئو LGP20-2G

پمپ لئو سری LGP از نوع موتور پمپ است، با بدنه آلومینیوم و پروانه چدن ضدزنگ که با سوخت بنزین کار می کند. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان ها و…

ادامه خواندن موتور پمپ بنزینی لئو LGP20-2G

موتور پمپ بنزینی لئو LGP20-2H

پمپ لئو سری LGP از نوع موتور پمپ است، با بدنه آلومینیوم و پروانه چدن ضدزنگ که با سوخت بنزین کار می کند. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان ها و…

ادامه خواندن موتور پمپ بنزینی لئو LGP20-2H

موتور پمپ بنزینی لئو LGP20-H

پمپ لئو سری LGP از نوع موتور پمپ است، با بدنه آلومینیوم و پروانه چدن ضدزنگ که با سوخت بنزین کار می کند. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان ها و…

ادامه خواندن موتور پمپ بنزینی لئو LGP20-H

موتور پمپ بنزینی لئو LGP30-C

پمپ لئو سری LGP از نوع موتور پمپ است، با بدنه آلومینیوم و پروانه چدن ضدزنگ که با سوخت بنزین کار می کند. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان ها و…

ادامه خواندن موتور پمپ بنزینی لئو LGP30-C

موتور پمپ بنزینی لئو LGP20-C

پمپ لئو سری LGP از نوع موتور پمپ است، با بدنه آلومینیوم و پروانه چدن ضدزنگ که با سوخت بنزین کار می کند. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان ها و…

ادامه خواندن موتور پمپ بنزینی لئو LGP20-C