پمپ لیو سری XZS

پمپ زمینی لیو مدل XZS از نوع سانتریفیوژ می باشد. بدنه این پمپ ها از جنس استیل 304 و ضد زنگ می باشد. حداکثر دمای قابل تحمل در پمپ لئو…

ادامه خواندن پمپ لیو سری XZS

پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS65-50-160/40

پمپ لئو سری XZS از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین آب…

ادامه خواندن پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS65-50-160/40

پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS65-40-200/75

پمپ لئو سری XZS از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین آب…

ادامه خواندن پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS65-40-200/75

پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS80-65-160/75

پمپ لئو سری XZS از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین آب…

ادامه خواندن پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS80-65-160/75

پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS80-65-160/55

پمپ لئو سری XZS از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین آب…

ادامه خواندن پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS80-65-160/55

پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS65-40-200/55

پمپ لئو سری XZS از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین آب…

ادامه خواندن پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS65-40-200/55

پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS65-50-125/22

پمپ لئو سری XZS از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین آب…

ادامه خواندن پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS65-50-125/22

پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS50-32-200/40

پمپ لئو سری XZS از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 304 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین آب…

ادامه خواندن پمپ سانتریفیوژ استیل لئو XZS50-32-200/40