پمپ کفکش ۱۵ متری لئو QDX10-10-0.55A

پمپ لئو سری QDX از نوع کفکش است، با بدنه و پروانه چدن ضدزنگ در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:پمپاژ آب و سیالات مشابه با کمی ناخالصیپمپاژ آب…

ادامه خواندن پمپ کفکش ۱۵ متری لئو QDX10-10-0.55A

پمپ کفکش ۱۹ متری لئو QDX6-18-0.75A

پمپ لئو سری QDX از نوع کفکش است، با بدنه و پروانه چدن ضدزنگ در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:پمپاژ آب و سیالات مشابه با کمی ناخالصیپمپاژ آب…

ادامه خواندن پمپ کفکش ۱۹ متری لئو QDX6-18-0.75A

پمپ کفکش ۱۹ متری لئو QDX3-18-0.55A

پمپ لئو سری QDX از نوع کفکش است، با بدنه و پروانه چدن ضدزنگ در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:پمپاژ آب و سیالات مشابه با کمی ناخالصیپمپاژ آب…

ادامه خواندن پمپ کفکش ۱۹ متری لئو QDX3-18-0.55A

پمپ کفکش ۳۲ متری لئو QDX1.5-32-0.75A

پمپ لئو سری QDX از نوع کفکش است، با بدنه و پروانه چدن ضدزنگ در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:پمپاژ آب و سیالات مشابه با کمی ناخالصیپمپاژ آب…

ادامه خواندن پمپ کفکش ۳۲ متری لئو QDX1.5-32-0.75A

پمپ کفکش ۱۶ متری لئو QDX1.5-15-0.37A

پمپ لئو سری QDX از نوع کفکش است، با بدنه و پروانه چدن ضدزنگ در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:پمپاژ آب و سیالات مشابه با کمی ناخالصیپمپاژ آب…

ادامه خواندن پمپ کفکش ۱۶ متری لئو QDX1.5-15-0.37A

پمپ کفکش ۱۲ متری لئو QDX1.5-12-0.25A

پمپ لئو سری QDX از نوع کفکش است، با بدنه و پروانه چدن ضدزنگ در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:پمپاژ آب و سیالات مشابه با کمی ناخالصیپمپاژ آب…

ادامه خواندن پمپ کفکش ۱۲ متری لئو QDX1.5-12-0.25A

پمپ کف کش لیو

یکی از محصولاتی که نقش مهمی در انتقال آب از چاه‌ها و سایر مناطق عمیق بر عهده دارد،  پمپ کف کش لیو است که ویژگی‌های آن در نوع خود منحصر…

ادامه خواندن پمپ کف کش لیو

خانه

شرکت پمپ لئو در سال  1995 در کشور  چین تاسیس شد. این مجموعه با ساخت انواع بوستر پمپ آبرسانی، پمپ های آپارتمانی ، ساختمانی و صنعتی توانسته یکی از بهترین تولیدکنندگان…

ادامه خواندن خانه