پمپ کفکش آلومینیومی لیو QDX-LA

پمپ کف کش آلومینیومی لیو QDX برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. جنس بدنه بدنه چدن ضد زنگ و جنس پروانه این پمپ پلاستیک مهندسی بوده،…

ادامه خواندن پمپ کفکش آلومینیومی لیو QDX-LA

پمپ کفکش لیو QDX

پمپ کف کش لیو QDX برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. جنس بدنه بدنه چدن ضد زنگ و جنس پروانه این پمپ چدن بوده، که در…

ادامه خواندن پمپ کفکش لیو QDX