پمپ لیو سری XZB

پمپ زمینی لیو مدل XZB از نوع سانتریفیوژ می باشد. بدنه این پمپ ها از جنس استنلس 316 و ضد زنگ می باشد. حداکثر دمای قابل تحمل در پمپ لئو…

ادامه خواندن پمپ لیو سری XZB

پمپ زمینی استیل لئو XZB100-65-200/185

پمپ لئو سری XZB از نوع سانترفیوژ زمینی بوده و با شفت، بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB100-65-200/185

پمپ زمینی استیل لئو XZB100-80-160/110

پمپ لئو سری XZB از نوع سانترفیوژ زمینی بوده و با شفت، بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB100-80-160/110

پمپ زمینی استیل لئو XZB100-80-125/55

پمپ لئو سری XZB از نوع سانترفیوژ زمینی بوده و با شفت، بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB100-80-125/55

پمپ زمینی استیل لئو XZB100-80-125/40

پمپ لئو سری XZB از نوع سانترفیوژ زمینی بوده و با شفت، بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB100-80-125/40

پمپ زمینی استیل لئو XZB80-65-160/75

پمپ لئو سری XZB از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB80-65-160/75

پمپ زمینی استیل لئو XZB80-50-200/110

پمپ لئو سری XZB از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB80-50-200/110

پمپ زمینی استیل لئو XZB80-65-125/40

پمپ لئو سری XZB از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB80-65-125/40