پمپ آب بشقابی لئو ACm75

پمپ بشقابی لئو سری AC از نوع سانتریفیوژ بوده و با شفت، بدنه و پروانه چدن ضدزنگ در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد: مناسب برای تامین آب ساختمان ،…

ادامه خواندن پمپ آب بشقابی لئو ACm75

پمپ آب بشقابی لئو ACm37

پمپ بشقابی لئو سری AC از نوع سانتریفیوژ بوده و با شفت، بدنه و پروانه چدن ضدزنگ در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:مناسب برای تامین آب ساختمان ، مصرف…

ادامه خواندن پمپ آب بشقابی لئو ACm37

بهترین پمپ آب خانگی

بهترین پمپ آب خانگی انتخاب بهترین پمپ آب خانگی یکی از موضوعات پرچالش برای خانه ها و ساختمان های مسکونی است که پارامترهای مختلفی روی آن تاثیر می گذارد. اما…

ادامه خواندن بهترین پمپ آب خانگی

پمپ لیو دو پروانه 2AC

پمپ دوپروانه لیو مدل 2AC از نوع سانتریفیوژ بشقابی می باشد. بدنه این پمپ ها از جنس چدن و ضد زنگ می باشد. حداکثر دمای قابل تحمل در پمپ لئو…

ادامه خواندن پمپ لیو دو پروانه 2AC

پمپ لیو سری AC-B4​

پمپ بشقابی لیو از نوع سانتریفیوژ می باشد. بدنه این پمپ ها عموماً از جنس چدن و ضد زنگ می باشد. حداکثر دمای قابل تحمل در پمپ بشقاب لئو تا…

ادامه خواندن پمپ لیو سری AC-B4​

پمپ لیو سری AC-B3​

پمپ بشقابی لیو از نوع سانتریفیوژ می باشد. بدنه این پمپ ها عموماً از جنس چدن و ضد زنگ می باشد. حداکثر دمای قابل تحمل در پمپ بشقاب لئو تا…

ادامه خواندن پمپ لیو سری AC-B3​

پمپ لیو سری AC-B2​

پمپ بشقابی لیو از نوع سانتریفیوژ می باشد. بدنه این پمپ ها عموماً از جنس چدن و ضد زنگ می باشد. حداکثر دمای قابل تحمل در پمپ بشقاب لئو تا…

ادامه خواندن پمپ لیو سری AC-B2​

پمپ لیو سری AC-CH​

پمپ بشقابی لیو از نوع سانتریفیوژ می باشد. بدنه این پمپ ها از جنس چدن و ضد زنگ می باشد. حداکثر دمای قابل تحمل در پمپ لئو تا 40 درجه…

ادامه خواندن پمپ لیو سری AC-CH​